Budući da se bliži provedba multimedijalnih i kreativnih radionica s tematskim ciljem – prevencija nasilja među mladima, trenerice PRONI Centra osmislile su i započele s provedbom “Uvodnih radionica”,  kako bi zainteresirale sudionike za sudjelovanje. 

Uvodne radionice provode se u trajanju od tri dana s ciljem podizanja razine svijesti kod mladih o kulturi mladih, te važnosti građanskog aktivizma i aktivizma mladih u prevenciji nasilja. Na istima su, sudionicima prezentirane nadolazeće radionice, te ciljevi i rezultati koji se žele njima postići.  Prvi u nizu ciklusa započeo je 16.listopada u Sisku, potom 23.listopada u Osijeku, a završni ciklus održan je od 29.listopada u Vukovaru, budući da se projekt “Nasilje? Ne, hvala!” provodi na području tri županije.