Jučer, 30. siječnja, u prepunom prostoru Gradske četvrti Gornji grad u Osijeku, održana je završna radionica u sklopu provedbe projekta Škola za dijalog. Gotovo osamdeset ljudi, mladih i donositelja odluka, imalo je priliku raspravljati o načinu i opsegu učeničke participacije u donošenju odluka u srednjim školama.

Ovu aktivnost simbolično smo nazvali Velika Vijećaonica jer okupila veliki dio sudionika prethodnih 6 radionica koje smo proveli u suradnji sa 6 srednjih škola iz Osječko-baranjske županije. Bilo je zadovoljstvo ponovno se sresti sa našim suradnicim, sjajnim mladim ljudima i njihovim ravnateljicama, profesorima, pedagozima, psiholozima, ovaj put u malo drugačijem okruženju, i sve zajedno na okupu.

Jako nam je drago što nam se pridružila i predstavnica Osječko-baranjske županije, gospođa Dorotea Telarović iz Upravnog odjela za obrazovanje i s nama zajedno ravnopravno sudjelovala u raspravi, te nam na taj način pružila podršku u nastojanjima da surađujemo sa srednjim školama na reformama politika za mlade.

S nama su bili učenici Gimnazije Beli Manastir zajedno s pedagoginjom Ninom Savić I profesoricom Mirtom Burcar, učenici Srednje škole Isidora Kršnjavoga sa profesorom Ivanom Hajekom, učenici Srednje škole Valpovo s ravnateljicom Svjetlanom Kalpić, pedagoginjom Zdenkom Lončarić i profesoricama Jasnom Vuković, Natalijom Mihaljević, Jasnom Iličić I Vesnom Kajganić, učenici Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića iz Osijeka s njihovom ravnateljicom Vlastom Opačak, pedagoginjom Gordanom Popović i profesoricom Sandrom Valić, učenici III. Gimnazije iz Osijeka, pedagoginja Kristina Lovković i profesor Karlo Kobaš, te učenici Graditeljsko-geodetske škole iz Osijeka s njihovim profesoricama Amalijom Bošnjak i Dariom Matković.

U prvom, edukativnom dijelu i ove Vijećaonice predstavili smo sudionicima Erasmus+pogram, Eurodesk europsku informacijsku mrežu te Youthpass, Strukturirani dijalog kao proces dijaloga između mladih i donositelja odluka, aktualni Dijalog EU s mladima te Europsku strategiju mladih. U tomu nam je pomogao naš volonter Saša Milaković, iz osječke udruge Kreaktiva koji je ovom prilikom predstavio i svoje višegodišnje iskustvo sudjelovanja u aktivnostima Erasmus programa, na način da je prvo bio korisnik a s vremenom postao osoba koja je sama vodila aktivnosti razmjene mladih, što je mladima bilo posebice motivirajuće.

Zatim je naša volonterka Ljubica Brigitte Nikić, predstavili rezultate istraživanja provedenog putem upitnika “Koliko sudjelujem?”, na temu razine participacije učenika u školi te funkcioniranja Vijeća učenika u srednjim školama na području Osječko-baranjske županije na uzoruku od 451 srednjoškolaca.

Središnji dio aktivnosti bila je rasprava na temu razine sudjelovanja učenika u donošenju odluka u školama. Kroz samostalne radionice koje smo proveli sa svim suradničkim školama i svih argumenata i zaključaka koje smo dobili u dijalogu mladih sa predstavnicima škola, iskristalizirala su se tri područja o kojima smo ovaj put poveli raspravu. Bilo je to; Vijeće učenika kao legitiman i formalan način predstavničkog tijela učenika i preko njega učeničkog sudjelovanja u radu škole, zatim dijalog mladih i predstavnika škole te drugi modeli mogućeg sudjelovanja učenika (preko tijela razrednog odijela) i na kraju, pitanje motivacije učenika za sudjelovanje i prihvaćanje odgovornosti za iniciranje dijaloga i rasprave o pitanjima koja su od njihovog interesa i potreba.

Budući da su različita iskustva funkcioniranja ovih tijela u pojedinim školama, pored prilike da se osvijeste mogućnosti za unaprjeđenje svakog od njih, svakako je ovo bila mogućnost i učenja jednih od drugih, kroz primjere dobre prakse različitih rješenja ovog pitanja. Još jednom se pokazalo da ovaj dobro zamišljeni oblik formalizirane participacije mladih u sustavu obrazovanja ipak je u praksi nedovoljno i nejasno proopisan što umanjuje njegovu punu djelotvornost. Vijeće učenika čine predstavnici svakog razrednog odjela i predstavljaju sve učenikejedne škole,sudjeluju u radu tijela škola kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez pravaodlučivanja i imaju pravo izraziti svoje mišljenje o raznim područjima od njihovog interesa. Zakonsko određenje imenovanja članova Vijeća učenika i njegovog djelovanja kroz Statut svake škole, u praksi rezultira vrlo različitim modelima imenovanja učenika, djelokrugom rada i tumačenjima koje su to odluke učijim donošenjima mogu sudjelovati.

Nakon prezentacije rezultata rasprave, konkretnih preporuka za unaprjeđene dijaloga učenika s predstavnicima škola, dobili smo konkretnu podlogu za kreiranje Vodiča za srednje škole “Ja sam za dijalog”koji će sadržavati osnovne informacije o participiranju učenika u životuškole, mogućnostima za sudjelovanje u donošenju relevantnih odluka, Vijeću učenika i njihovoj ulozi,načinu i djelokrugu rada te preporuke učenika i predstavnika škola o unaprjeđenju njihovog rada .Dodatno, Vodič će sadržavati osnovne informacije o strukturiranom dijalogu kako metodi dijalogaizmeđu mladih i donositelja odluka, te Dijalogu EU-a s mladima kao procesu.

Još jednom se ovim putem zahvaljujemo našim suradnicima na uspješnoj suradnji, dobroj volji, velikom trudu i osobnom angažmanu na provedbi zajedničkih aktivnosti, ali prvenstveno na prepoznavanju i želji da na ovakav način rade na unaprjeđenju dijaloga s učenicima i time života i rada i njihovim školama. Veselimo se i nekim budućim zajedničkim susretima i suradnjama.

Projekt Škola za dijalog financira Europska unija kroz program ERASMUS+ (Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika).

1

2

3

4

11

13

14

15

5

6

7

8

9

10