Krajem mjeseca studenog (30.11.), započela je provedba video radionica u okviru projekta Nasilje? Ne, hvala!. Prvi u nizu ciklusa započeo je u Vukovaru, a potom je uslijedio ciklus u Dalju (07.12.), te u Sisku (21.12.), s ciljem obuke izrade i snimanja filma te rukovanja s opremom, promoviranja prevenciju nasilja kod mladih koristeći video tehniku, odnosno kroz izradu i promociju tematskih video clipova koje će sudionici načiniti, doprinijeti provedbi javne kampanje „Nasilje? Ne, hvala!” koja se provodi u okviru istoimenog projekta.
Inače, video clipovi sudionika iz svih županija: Sisačko-moslavačke, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjaske, spojit će se u jedan TV spot koji će se tijekom 2014. godine emitirati na lokalnim TV postajama u okviru kampanje “Nasilje? Ne, hvala!”, s ciljem podizanja razine svjesti kod javnosti o problemu nasilja među mladima, ali i prezentirati sudionicima na završnoj konferenciji u Osijeku koja je planirana za rujan 2014.