Volonterski centar Vukovar u suradnji s Općinom Tompojevci i Klubom mladih Općine Tompojevci održao je dana 22. lipnja 2017. volontersku akciju koja je financirana sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vukovarsko-srijemske županije i grada Vukovara.

Tema  volonterske akcije bila je uređenje okoliša i izgradnja i opremanje sjenice u Bokšiću na kojoj je sudjelovalo 15 volontera. Cilj ove akcije, osim uređenja okoliša i izgradnje sjenice , je i razviti svijest građana o važnosti sudjelovanja u aktivnostima od njihovog interesa.
Ova volonterska akcija posljednja je u nizu provedenih volonterskih akcija i drugih aktivnosti programa Volonterskog centra Vukovar koji se provodi u suradnji i partnerstvu s jedinicama regionalne i lokalne uprave i samouprave s područja Vukovarsko-srijemske županije, Mirovnom grupom mladih Dunav, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područnim uredom Vukovar te Volonterskim centrom Osijek, uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vukovarsko-srijemske županije te Grada Vukovara.

Volonterska akcija u Boksicu (2)

Volonterska akcija u Boksicu (3)

Volonterska akcija u Boksicu (5)

Volonterska akcija u Boksicu (4)