Dana 25. travnja 2017. u suradnji s Tehničkom školom Nikole Tesle iz Vukovara, PRONI Centar je u okviru projekta Volonterski centar Vukovar održao volontersku akciju na kojoj je sudjelovala 21 osoba. Volonterska akcija uključivala je uređenje okoliša škole na kojem su učenici, nastavno i drugo osoblje posadili sadnice, drveće i ukrasne borove. Volonterska akcija trajala je 3 sata, a vrijedni volonteri pobrinuli su se da i okoliš škole, kao i unutrašnjost bude uređen i ugodan za boravak,te da posađeno drveće u budućnosti pravi hlad za vrijeme odmora učenika u okolišu škole.

Cilj ove akcije, osim uređenja prostora, bio je i razvijanje svijesti kod učenika o važnosti sudjelovanja u aktivnostima od njihovog interesa.

Ova volonterska akcija samo je jedna u nizu planiranih akcija i drugih aktivnosti projekta Volonterski centar Vukovar koji se provodi u suradnji i partnerstvu s jedinicama regionalne i lokalne uprave i samouprave s područja Vukovarsko-srijemske županije, Mirovnom grupom mladih Dunav, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područnim uredom Vukovar te Volonterskim centrom Osijek.

Ova aktivnost financirana je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vukovarsko-srijemske županije te Grada Vukovara.