U sklopu projekta “Operativna grupa za zapošljavanje mladih”, održao se sastanak volontera Info-centra za mlade Vukovar i Regionalnog info-centra za mlade Osijek. Sastanak je imao za cilj razmijeniti volonterska iskustva, te dogovoriti aktivnosti na kojima će svaki od volontera individualno raditi u slijedeća 2 mjeseca, odnosno do kraja aktivnosti Mentorirano volontiranje.