U utorak 10.ožujka održan je sastanak partnera i suradnika uključenih u provedbu projekta “Volonterski centar Vukovar” u okviru kojeg će se kroz provedbu promotivne kampanje, odgoja za volontiranje kroz izobrazbe i organizaciju volonterskih akcija, razvoj inkluzivnog volontiranja te kroz informiranje o ponudi i potražnji volonterskog rada, nastaviti doprinositi daljnjem sustavnom razvoju volonterstva na području Vukovarsko-srijemske županije.

Tom prigodom predstavljene su planirane aktivnosti i okvirni plan provedbe, a s ciljem kvalitetnijeg povezivanja i udruživanja resursa svih partnera i suradnika, posebice u organizaciji i provedbi zajedničkih volonterskih programa u koje bi se uključili učenici i njihovi roditelji, studenti te volonteri.

U provedbi projekta izravno sudjeluju tri osnovne škole s područja grada Vukovara – OŠ Mitnica, OŠ Nikole Andrića Vukovar i OŠ Josipa Matoša Vukovar te Grad Vukovar, te četiri suradničke organizacije i ustanove – Veleučilište Lavoslava Ružičke u Vukovaru, Dječji vrtići Vukovar I i II te Volonterski centar Osijek.