U okviru trogodišnjeg programa Prevenko provedene su još dvije značajne aktivnosti u partnerskim školama iz Vukovara, Negoslavaca i Mirkovaca, a s ciljem širenja svijesti među učenicima o štetnostima ovisnosti i preveniranja konzumiranja istih.  

Tako su učenici u suradnji sa školskim djelatnicima vrijedno radili na izradi promotivnih plakata i poruka u svrhu pokretanja vršnjačke kampanje u okviru obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti.  

U okviru kampanje, a zbog nemogućnosti odlaska u posjetu rehabilitacijsko-terapijskoj zajednici u Vrbici, koju vodi udruga NE-ovisnost, učenici su dobili priliku upoznati se s njihovim radom putem promotivnih plakata i letaka.    

Ovim aktivnostima završena je prva godina provedbe trogodišnjeg projekta, a već od narednog polugodišta u provedbu će se uključiti novi učenici i djelatnici škole s ciljem daljnjeg rada na prevenciji ovisnosti među djecom i mladima.