Nakon završene edukacije u trajanju od 40 sati provedene u Vukovaru u okviru projekta „Razvoj ljudskih kapaciteta za pripremu i provedbu projekata financiranih iz međunarodnih fondova“, 27. travnja u Gradskoj vijećnici gradonačelnik Vukovara uručio je certifikate polaznicima koji su uspješno završili edukaciju. Njih 28, tom prigodom je održalo i prezentacije svojih projektnih ideja.
Inače, cilj edukacije koju su treneri PRONI Centra proveli po metodologiji „Upravljanje projektnim ciklusom„ bio je osposobiti što veći broj osoba za pripremu i provedbu projekata financiranih iz pretpristupnog programa IPA te iz strukturnih fondova EU u prvim godinama nakon članstva u EU.