Predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnih službi Osijek, Vukovar i Sisak, Volonterskog centra Osijek, te PRONI Centra, održali su prvi radni sastanak u okviru partnerskog projekta “Operativna grupa za zapošljavanje mladih“. Sastanak je održan 24.05. u prostorijama Regionalnog info centra za mlade Osijek, gdje će se tijekom godinu dana, pored vukovarskog i sisačkog Info centra za mlade, održati niz projektnih aktivnosti. Međusobno upoznavanje partnera, te upoznavanje s cjelokupnim projektom i planiranje aktivnosti bile su glavne teme ovog sastanka, nakon čega slijedi provedba aktivnosti usmjerene ka mladima i njihovom lakšem uključivanju u tržište rada.