Početkom ožujka u okviru programa “Prevenko” koji za cilj ima doprinijeti suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti među djecom i mladima te eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti na području Vukovarsko-srijemske županije, započeo je novi ciklus tematskih radionica za učenike 7. razreda osnovnih škola.

Do sada su održane dvije tematske radionice s učenicima OŠ Negoslavci i OŠ Mitnica. Radionice, koje su tematski obradile ovisnost o alkoholu i drogama, imale su za cilj podići razinu svijesti i informiranosti učenika o ovisnostima i štetnostima koje uzrokuju te potaknuti ih na aktivnu ulogu u provedbi preventivnih programa u školi temeljenu na vršnjačkoj metodologiji. Inače, u okviru ciklusa obradit će se i ovisnost o modernim tehnologijama te kockanju.

Početkom travnja ciklusi radionica održat će se i u OŠ Nikole Tesle Mirkovci koja je također partner u provedbi ovog Programa.