Projekt Škola za dijalog, kojeg će provoditi PRONI Centar za socijalno podučavanje na području Osječko-baranjske županije u suradnji sa 6 suradničkih srednjih škola, ima za cilj osnažiti srednjoškolsku zajednicu za provođenje dijaloga između mladih (učenika) i donositelja odluka (predstavnika škola/stručnog i nastavnog osoblja) za donošenje odluka relevanih za život mladih.

Specifični cilj ovog projekta, koji će se provoditi od 1. kolovoza 2019. do 31. ožujka 2020. godine, je osvijestiti srednjojškolsku zajednicu OBŽ o važnosti funkcioniranja Vijeća učenika i potaknuti ju na aktivnije uključivanje učenika u rad Vijeća. Navedene ciljeve projekta planiramo ostvariti kroz sljedeće aktivnosti;

Na samom početku provedbe ovog projeka, provest ćemo istraživanje na temu razine participacije učenika u školi te funkcioniranja Vijeća učenika u srednjim školama na području Osječko-baranjske županije. Nakon toga slijede radionice Vijećaonice s mladima i donositeljima odluka (njih 6) i na kraju završna “Velika Vijećaonica”. Na svakoj radionici sudjelovat će mladi (srednjoškolci od 15 do 19 god.) te donositelji odluka (osobe koje u svom svakodnevnom djelokrugu rada sudjeluju u informiranju mladih i donošenju odluka u školama, a radionica će se sastojati od uvodnog edukativnog dijela (opće informacije o Dijalogu EU s mladima, Vijeću učenika i njegovu funkcioniranju), te dijaloga između mladih i donositelja odluka.

Sve navedene aktivnosti bit će podloga za kreiranje Vodiča za srednje škole “Ja sam za dijalog” koji će sadržavati osnovne informacije o funkcioniranju Vijeća učenika,djelokrugu rada i načinu uključivanja učenika u rad Vijeća.

Isto tako, učenici i djelatnici srednjih škola na području Osječko-baranjske županije, dobit će osnovne informacije o Dijalogu EU s mladima, kao
metodi dijaloga između mladih i donositelja odluka koja odražava direktnu mogućnost uključivanja mladih u donošenje odluka relevantnih za vlastiti život, kao i o Dijalogu EU s mladima na europskoj razini.

Projekt financira Europska unija kroz program ERASMUS+.
logosbeneficaireserasmusright_hr