U suradnji s Pravnim fakultetom iz Zagreba, odjelom za socijalni rad i Sveučilištem za socijalni rad Indiana iz SAD-a, PRONI Centar provodi istraživanje o uključenosti roditelja u rad osnovnih škola na području grada Vukovara i općine Tompojevci.

Ovo istraživanje ima za cilj ispitati ulogu uključenosti roditelja u procese ponovnog izgrađivanja ratom zahvaćenih zajednica. Posebice želimo istražiti povezanost između uključenosti roditelja u rad osnovnih škola u Vukovaru i razine društvenih odnosa roditelja međusobno i s ostalim članovima njihove zajednice.
Dosada ovim istraživanjem obuhvaćene su sljedeće osnovne škole: Berak, Bokšić, Tompojevci, Mikluševci i Čakovci, s  područja općine Tompojevci, te jedan razred u osnovnoj školi Nikole Andrić iz Vukovara.
Istraživanje se i dalje nastavlja u osnovnim školama s područja grada Vukovara.

Zahvaljujemo školama na suradnji tijekom istraživanja.