U okviru projekta “Novi Pazar – Mjesto susreta” koji PRONI Centar za socijalno podučavanje provodi u partnerstvu sa udrugom Urban-IN iz Novog Pazara, Gradom Novim Pazarom, Općinom Putten iz Nizozemske te  brojnim drugim suradnicima u projektu čiji je nositelj IKV Pax-Christi iz Nizozemske, PRONI Centar je započeo s ciklusom obrazovnih modula za turističke animatore/organizatore zajednice. Prvi modul “Mapiranje zajednice i lokalna istraživanja” proveden je u razdoblju od 20. do 22. prosinca 2011. godine u Novom Pazaru.

Tijekom ovog modula, skupina od 32 mlade nezaposlene osobe s područja općina Novog Pazara, Tutina i Sjenice, imala je priliku međusobno se bolje upoznati, upoznati se s ciljevima i projektnim aktivnostima te tematikom prvog modula obrazovanja. Osim teorijskog dijela sadržanog u ovom bloku predavanja, sudionici će u svojim lokalnim zajednicama provoditi istraživanja o turističkim mogućnostima, postojećim turističkim potencijalima te prikupiti preporuke različitih dionika za razvoj turističke djelatnosti. Rezultati njihovih lokalnih istraživanja bit će objedinjeni u posebnom izvješću u formi priručnika o turističkim mogućnostima regije. Cilj ovog projekta je povećati zapošljivost mladih i oživjeti lokalnu zajednicu kroz bolju iskorištenost ljudskih i prirodnih resursa za održivi društveno-ekonomski razvoj, s posebnim naglaskom na turizam i edukaciju za turističke animatore.