Dana 31. ožujka službeno završava projekt “Mladi u centru!”. Tom je prigodom prošlog tjedna u Kišnjevu moldavijska organizacija Pro Comunitate organizrala konferenciju “Mladi – (r)evolucija društva”. Kao partner u projektu, na konferenciji je PRONI Centar dao svoj doprinos kroz vođenje radionica. Konferecnija je okupila 90 sudionika, uključujući i mlade iz četiri ruralne sredine u kojima su u sklopu projekta otvoreni klubovi mladih i educirani pokretači aktivnosti u lokalnim zajednicama.