Učenici Tehničke škole Nikole Tesle i Srednje strukovne škole Marko Babić iz Vukovara, sudjelovali su na još jednoj obrazovnoj aktivnosti u sklopu projekta Putevima ekološke renesanse.

Na ovoj dvodnevnoj radionici učenici su proširili znanje o ekologiji, ciljevima održivog razvoja, te upoznati s primjenjivim modelima održivog življenja. Pored toga, radili su u timu, donosili odluke i detaljnije razrađivali planove ekoloških akcija koje će se provoditi u zajednici.

Radionica je održana u Društvenom centru u Vukovaru 4. i 5. ožujka 2022. godine, a voditelj radionice bio je Dražen Šimleša iz udruge Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG).

Nastavak faze učenja tj. sljedeća obrazovna aktivnost planirana je za kraj ožujka 2022.