Edukacija Soft vještine započela je s provedbom 10.5.2022. kao aktivnost ESF projekta Budi-M-ok!- podrška mentalnom zdravlju čiji nositelj je Udruga Betula, a namijenjena je za zaposlenike partnerskih organizacija Udruge za razvoj civilnog društva Bonsai, PRONI Centra za socijalno podučavanje te nositelja projekta te Udruge Betule. Edukacija je organizirana kroz 3 modula koja su se održala u svibnju, a teme modula su bile: Kreativno razmišljanje i inovativnost, organizacijske vještine te komunikacijske vještine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.