Početkom kolovoza završena je provedba projekta ”A-LA!? – A lokalni aktivnizam!?” kojeg je  PRONI Centar provodio na razini grada Siska, Sisačko-moslavačka županija proteklih 12 mjeseci (od 01.09.2014. do 01.10.2015.).

Projekt “A-LA?!” svojim aktivnostima uvelike je utjecao na kreiranje i provedbu programa usmjerenih mladima na razini grada Siska s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici te sustavnoj brizi o kvaliteti življenja mladih kroz provedbu pomno osmišljenih projektnih ciklusa te kroz razvoj dodatnih programa provedenih uz ovaj projekt.

Svojim istaknutim aktivnostima (Istraživanje potreba mladih; Izobrazba članova/ica Savjeta mladih Grada Siska; Ciklus radionica ”Sve za mlade”; Forum diskusija „Biti mlad znači…“; Prezentacija udruga; Ciklus radionica s mladima) projekt ”A-LA!?” promovirao je važnost i poticao aktivno sudjelovanje mladih u društvenim procesima u gradu Sisku, promovirajući, informirajući i obrazujući mlade o mogućnostima koje im pružaju organizacije civilnoga društva, ali i iniciranjem pokretanja akcijskih programa za djelovanje i programa izobrazbe Savjeta mladih Grada Siska, Djelatnika jedinica lokalne samouprave i Organizacija civilnog društva s ciljem dugoročnih promjena u sustavnoj brizi o mladima. Kroz projekte aktivnosti uključeno je izravno 694 korisnika, studenata, srednjoškolaca, djelatnika i članova nevladinih organizacija, djelatnika institucija i ustanova koji se svojim radom dotiču problematike mladih te djelatnika lokalne i regionalne izvršne vlasti.

20150416_101522 Opisanim projektom bilo je važno posvetiti pažnju podizanju svijesti o  potrebama mladih, njihovom položaju u društvu, aktivnostima i programima  usmjerenih mladima te prepoznati njihove potrebe, njihov društveni položaj,  osjećaje, ali i pozadinu iz koje dolaze, kako bi im se omogućile praktične,  razumljive i korisne metode i alati za rad i djelovanje u lokalnoj zajednici.

Projektne aktivnosti objedinile su nekoliko različitih formi rada sudionika: istraživanje, radne sastanke i izobrazbu, javne rasprave, promotivne aktivnosti, te zajedničk20141210_111918e susrete i planiranja.

Sve ove metode omogućile su interakciju i fokusiran rad sudionika, a posebice mladih koji su provedbom određenih aktivnosti stekli potrebita znanja i vještije kojima će svakako kasnije, u svome daljnjem radu i djelovanju svakako fokusirano i kvalitetno stvarati pozitivne pomake u društvu za sebe i svoje vršnjake.

Upotrijebivši sve opisane metode u ovom projektu, a posebice metode neformalnog podučavanja, omogućili smo fokusiran angažman svih uključenih pojedinaca, kvalitetnu razmjenu informacija i ideja među njima, te uspostavljanje platforme za debatu u svrhu oblikovanja stavova i prijedloga za kvalitetno kreiranje i buduće korištenje rezultata.

IMG_20150430_120844Projekt ”A-LA!? – A lokalni aktivnizam!?” financiran je uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, financijske potpore iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014 godinu te uz sufinanciranje Grada Siska.