Tijekom jeseni na području Vukovarsko-srijemkse i Brodsko-posavske županije u suradnji s dvije osnovne škole – OŠ Augusta Šenoe Gundinci te OŠ Gradište provedeni su ciklusi radionica na temu Europske unije, a s ciljem podizanja razine znanja i informiranosti učenika o istoj.

Na ovim aktivnostima, koje su bile dio projekta EU u LAG-u, čiji je nositelj LAG Bosutski niz, partner LAG Slavonska ravnica, a PRONI Centar izvoditelj obrazovnih aktivnosti o EU, sudjelovalo je više od 60 učenika spomenutih škola.

Nakon provedenih interaktivnih radionica, debata i kvizova, kao završni događaj u obje škole organizirana je likovna radionica na temu Europske unije, a radovi učenika izloženi su u holovima škola u svrhu širenja informacija i utjecaja projekta i na druge učenike.

Projekt EU u LAG-u, financiran je sredstvima Ministarstva vanjskih i europskih poslova kroz poziv “Informiranje o EU”.