PRONI Centar za socijalno podučavanje iz Vukovara završio je sa istraživanjem koje je pokrenuo među mladima s područja grada Vukovara, a na temu nadolazećeg referenduma o ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju. Istraživanje se sastojalo od anonimne ankete s ponuđenim odgovorima kao i od on-line ankete koja je bila postavljena na stranici www.eukutak.info, gdje su svi sudionici mogli iskazati svoj interes za predstojeći referendum kao i svoj stav o pristupanju Hrvatske u EU.

 

Ovo istraživanje trajalo je od 04. do 13 siječnja 2012. godine i u njemu je ukupno sudjelovalo 334 anketirane osobe. Ova aktivnost, koja je svojevrsni nastavak nedavno završenog projekta “EU misli”, za cilj je imala istražiti informiranost mladih vukovaraca kada se radi o samom referendumu kao i stavovi koje imaju o pridruživanju naše zemlje Europskoj uniji. 

Rezultate istraživanja možete pogledati ovdje.