Završila je provedba projekta 7. sat.

Unatoč izazovima koji nas okružuju (rad sa srednjoškolcima u ograničavajuće pandemijsko vrijeme) projekt je rezultirao brojnim aktivnostima koje su uključivale mlade, srednjoškolce te donositelje odluka, predstavnike škola i organizacija za mlade (ukupno 284 sudionika).

Od istraživanja stavova učenika u srednjim škola o informiranosti o izvannastavnim sadržajima, preko 11 produktivnih rasprava na temu povezivanja školskog kurikuluma, izvannastavnih aktivnosti i sata razredno sa aktivnostima i programima za mlade koji se provode u našem gradu, do izrade brošure  7. sat – Vodiča  za uneprjeđenje organizacije izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama i na satu razrednog odjela na području Osijeka koja sadrži konkretne preporuke za unaprjeđenje u čiju su pripremu bili uključeni i samo sudionici rasprava.

Jako nam je drago što smo u pripremi brošure dogovorili da ovaj priručnik zaživi i u digitalnom obliku, u obliku e-knjige, koja će biti redovito nadopunjavana novim i aktualnim informacijama, vrijednim za uvođenje novih sadržaja u školu, izvan redovite nastave.

Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali, učenicima i našim suradničkim školama; Graditeljsko-geodetska škola Osijek, Ekonomska i upravna škola Osijek, Medicinska škola Osijek, I. gimnazija Osijek, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek, Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek, Škola za primijenjenu umjetnost i dizajn, Trgovačka i komercijalna škola “Davor Milas” Osijek, II. Gimnazija Osijek, III. Gimnazija Osijek, Ugostiteljsko-turistička škola Osijek.

Projekt financira Europska unija kroz program ERASMUS+.