U suradnji s Pravnim fakultetom iz Zagreba, Studijskim centrom za socijalni rad i Sveučilištem iz Indiane (SAD), Fakultet za socijalni rad, PRONI Centar provodi završnu fazu istraživanja o uključenosti roditelja u rad osnovnih škola i razvoju zajednice na području grada Vukovara i općina Tompojevci i Borovo.
U ovoj fazi istraživanje se vrši kroz fokus grupe roditelja i učitelja, te kroz intervjue relevantnih dionika u društvu, a poglavito iz lokalne zajednice.
Rezultati će u sljedećem razdoblju biti obrađeni, te se završno izvješće očekuje u lipnju ove godine. Nadamo se kako će isti doprinijeti održavanju, ali i pokretanju novih inicijativa u zajednici, a osobito onih koji potiču uključivanje roditelja u aktivnosti koje organiziraju škole.