U ponedjaljak 14.studenog, održan je posljednji sastanak partnera uključenih u provedbu projekta “Ponovno“. Kao i na prethodnim sastncima, predstavnici partnerskih udruga i institucija razgovarali su o tijeku provedbe projekta te razmijenili iskustav i informacije u provedbi pojedini aktivnosti. Pored toga, ovaj sastanak bio je organiziran i u svrhu provedbe sveukupne evaluacije projekta, te je na sastanku nazočila vanjska evaluatorica dr.Silivija Ručević koja će i sačiniti evaluacijski izvještaj.