U sklopu svojih aktivnosti PRONI Centar/RICM Osijek, osmislio je i organizira diskusiju na temu “Život Roma”Cilj nam je upoznati i senzibilizirati javnost o problemima sa kojima se Romi susreću u svakodnevnom životu, s naglaskom na njihov obrazovni put, od predškolskog obazovanja do tržišta rada. U sklopu diskusije svoj rad predstavit će nam Udruga romskog prijateljstva LUNA te Udruga Baranjskih Roma.
Diskusija će se održati u ponedjeljak 22. prosinca 2014. u 12 sati u prostoru Info-centra za mlade, Ribarska1.