Pokretne slike umjetnosti i kulture

12. March 2018.|Vijesti|

Nakon uspješno provedenog Prvog sastanka partnera u projektu “Pokretne slike umjetnosti i kulture” održanog 19. veljače 2018., na kojem su partneri u projektu KUD “Jozsef Atilla Zmajevac”, Hedgehog Perfections i PRONI Centar za socijalno podučavanje aktivno pristupili izradi detaljnog plana za sve aktivnosti u projektu, razmijenili sve potrebne informacije i upute, definirali i oformili Projektni […]