Mladi, kako ste? nastavlja s raspravama u lokalnim sredinama Osječko-baranjske županije. U petak, 10. studenoga, u prostoru Gradskog društva Crvenog Križa Valpovo, održano je drugo od šest javnih događanja projekta Mladi, kako ste? koja će se u narednim mjesecima provesti u šest lokalnih sredina Osječko-baranjske županije.

Ove aktivnosti su druga faza provedbe projekta, koje  nakon provedenog istraživanja s mladima, na jednom mjestu okupljaju lokalne mlade i donositelje odluka koji rade u području mentalnog zdravlja.

Projekt Mladi, kako ste? provodi se na području Osječko-baranjske županije, u partnerstvu PRONI Centra za socijalno podučavanje i Osječko-baranjske županije, unutar 13 mjeseci, od 1. lipnja 2023. do  30. lipnja 2024.  i uključit će mlade i donositelje odluka te stručnjake iz područja mentalnog zdravlja iz ove županije.

Glavni cilj projekta je podići razinu svijesti u zajednici o potrebama i poteškoćama s kojima se susreću mladi Osječko-baranjske županije u području mentalnog zdravlja. Provedbom svih planiranih projektnih aktivnosti osnažit će se mladi, krajnji korisnici,  za aktivno sudjelovanje, kako bi u dijalogu s donositeljima odluka (dionicima u području rada s mladima) u svojoj lokalnoj zajednici, kreirali preporuke za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih.

Drago nam je da smo okupili velik broj mladih i onih koji rade s mladima iz područja Valpova i Belišća i njihovih okolnih mjesta.  Posebice nam je važno što su predstavnici obrazovnih institucija, udruga te na kraju i predstavnici Gradova – Valpova i Belišća,  prepoznali važnost ove aktivnosti te su nam dali važne i korisne inpute vezano za raspravu na temu podrške mentalnom zdravlju mladih.

Program je započeo predstavljanjem projekta te rezultata istraživanja koje je u tri mjeseca ispunilo više od 1200 mladih s područja Osječko-baranjske županije.

Vrlo  korisno i poticajno bilo je interaktivno predavanje  na temu rizičnih i zaštitnih faktora mentalnog zdravlja mladih, koje su pripremli Dinko i Isabela Pleša, savjetovatelji iz Kognitivne Muze. Mladi su bili vrlo aktivni, analizirali su i komentirali, a podijelili su i svoje osobno iskustva i prijedloge.

Zaključeno je da se sve što su naučili može primijeniti u njihovom svakodnevnom životu te tako utjecati da se poteškoće preveniraju i ublaže ranije navedeni negativni rezultati vezano za poteškoće s kojima se suočavaju mladi.

U panel diskusiji smo komentirali najrelevantnije odgovore mladih vezano za poteškoće i potrebe koje imaju, a u tomu su nam pomogli stručnjaci iz lokalne zajednice; Sanja Antolović Kurtović, psihologinja iz Osnovne škole Matije Petra Katančića; Tea Ožegović, psihologinja iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Valpovo; Vanesa Šarić, predsjednica udruge PUKS – Podrška u kriznim situacijama te Dinko Plešu, magistra psihologije s dugogodišnjim radnim iskustvom na području školske psihologije te osobni savjetovatelj i suosnivač Kognitivne Muze.

Saznali smo kako oni iz svog vlastitog profesionalnog iskustva vide potrebu mladih da se govori o njihovom mentalnom zdravlju, da im se pruži odgovarajuća podrška te smo analizirali  odgovore mladih vezano za najčešće probleme s kojima se suočavaju.

Osobito vrijedno bilo je čuti što od resursa ima ova lokalna zajednica, koje usluge nude te što je najvažnije unaprijediti kako bi svi mladi dobili pravovremenu i relevantnu pomoć.

U središnjem dijelu ovog javnog događanja, raspravi između mladih i donositelja odluka detektirani su najvažniji problemi mladih u lokalnoj zajednici, gradu Valpovu i Belišću, i okolici. Čuli smo mlade, što oni misle koji su vodeći problemi njihovih vršnjaka, koji su uzroci tih problema, odnosno koja su moguća rješenja kako bi se mladima pomoglo u nošenju s problemima u području mentalnog zdravlja.

Mladi su bili vrlo otvoreni, podijelili su svoja iskustva te iskustva drugih mladih u njihovom okruženju, a odmah su iznijeli konkretne ideje, što treba mijenjati u njihovim školama i zajednicama te kako im sustav može pomoći. 

Posebna vrijednost ovih rasprava je dijalog mladih s donositeljima odluka, jer jedni druge mogu čuti u neformalnom ali sigurnom okruženju te na licu mjesta provjeriti što je od mogućih rješenja primjenjivo te kako svi mogu aktivnije doprinijeti da mladi budu otvoreniji, traže i dobiju podršku tamo gdje je ona nužna. 

Svi sudinici su dobili – za ovaj projekt dizajnirane (od strane naših mladih volontera – Dore Vuković i Stjepana Benkusa)  – vrećice s porukama podrške svojim vršnjacima.

Hvala na gostoprimstvu Gradskom društvu Crvenog Križa Valpovo. Bila je ovo prilika i za međusobni susret i umrežavanje lokalnih dionika, a svi – mladi i donositelji odluka su su pozvani i da se odazovu na završnu konferenciju koja će biti u travnju sljedeće godine u Osijeku, kako bi zajednički sa predstavnicima drugih sredina (Osijek, Donji Miholjac, Našice, Beli Manastir, Đakovo i njihova okolna mjesta) objedinili zaključke i preporuke i kreirali smjernice koje će pomoći snažnijoj podršci mladima u području mentalnog zdravlja.

Ova aktivnost sufinancirana je sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+.