Prošli tjedan u okviru provedbe Infolovki na području Vukovarsko-srijemske županije smo posjetili Vinkovce i Privlaku kao dvije zadnje postaje u procesu razgovora s mladima i donositeljima odluka.

U srijedu 14. lipnja družili smo se s mladima s područja grada Vinkovaca i okolice. U prostoru Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrija Štampar održali smo aktivnost Infolovku na kojoj su pored učenika sudjelovali predstavnici škole, Grada Vinkovaca te Policijske postaje VSŽ-a. I ovog puta rasprava je vođena na temu informiranja mladih s naglaskom na mlade u ruralnim sredinama.

Nakon toga, u petak 16. 6. održana je Infolovka u prostoru Osnovne škole Stjepan Antolović u Privlaci. Na ovoj aktivnosti, u raspravi o informiranju mladih, pridružili su nam se predstavnici škole domaćina, učenici te predstavnici LAG-a Bosutski niz. Kao i na predhodnim Infolovkama na području VSŽ-a i ova nam je donela kokretne primjere informiranja mladih u ruralni sredinama kao i odlične smjernice za kreiranje dokumenta Smjernice za unaprijeđenje informiranja mladih.

S ove dvije aktivnosti završena je provedba Infolovki na području obe županije – VSŽ i OBŽ.

Na jesen nam slijedi završna konferencija koja će okupiti mlade i donositelje odluka koji su sudjelovali u procesu Infolovki te dodatno uključiti i nove sudionike, a sve s ciljem postizanja krajnjeg rezultata kreiranje dokumenta “Smjernice za unaprjeđenje informiranja mladih na području OBŽ i VSŽ”. Ovim dokumkentom želimo osigurati kvalitetnije informiranje i sveobuhvatniji pristup informiranju mladih na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, s naglaskom na teže dostupne mlade (iz manjih/ruralnih mjesta).

Provedba Infolovki dio je projekta “Informacija za sve”, sufinanciranog sredstvima EU kroz program Erasmus+, ključna aktivnost 1, Aktivnosti sudjelovanja mladih.